Karta över del av Södertörn Karta över del av Södertörn Karta över del av Södertörn Karta över del av Södertörn Karta över del av Södertörn Karta över del av Svartlösa

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Segeltorp

När vi söker på nätet så får vi bland annat följande information på Wikipedia:


"Segeltorp är en av Huddinge kommuns sju kommundelar, en kommundel med c:a 9 700 invånare. Segeltorp består av sex trakter (från norr till söder): Jakobslund, Smista, Juringe, Kråkvik, Kolartorp och Kungens Kurva. Det är också en postort med ungefär samma avgränsning, (dock utan eget postkontor). Segeltorp ligger i kommunens nordvästliga del på gränsen mot Stockholms kommun och ingår i S:t Mikaels församling tillsammans med Vårby."

Om ni letar er vidare till just Wikipedia så hittar ni mer intressant information.

Här finns vi

Segeltorp är en kommundel i Huddinge kommun. Segeltorp är ett genuint villasamhälle med gräns mot Älvsjö-Fruängen-Bredäng-Sätra-Skärholmen i Stockholms kommun och mot Snättringe och Vårby i Huddinge kommun. Till kommundelen hör också en del av ett fantastiskt naturområde, Gömmarens Naturreservat. Inom kommundelen finns också ett av landets största handelsområden, Kungens Kurva.


Magasinet, Juringe Gård

Sedan årsskiftet 2013 - 2014 har Segeltorps Kulturförening ansvaret för den dagliga skötseln av Magasinet. Föreningen har två stugfogdar som tar hand om skötseln. Magasinet kan användas av föreningar i Huddinge kommun, men är inte för uthyrning till privata arrangemang.

Om vi tittar på nätet och Wikipedia, så finner vi följande information om Juringe Gård. Det är information som samlats in av Holger Ellgaard och som han låter oss få ta del av.

"Juringe gård är en gammal bondgård med bevarade byggnader i Segeltorp. Området kring Juringe har mycket gamla anor, gravfält på platsen vittnar om bebyggelse under yngre järnåldern. I omgivningen fanns många mindre och större vattendrag, numera är bara Juringe ån och Smista ån kvar, en gång huvudutflöden från Långsjön ner till Vårby, idag ett smalt dike söder om Hagvägen."

Det finns mer information på nätet.

 

Lite historia-

Vattenvaktarstugan

Från årsskiftet 2006/07 och till 2012/13 hade Segeltorps Kulturförening nyttjanderätt till den gamla Vattenvaktarstugan, med adress Rödhakevägen 18, Segeltorp. Så är det tyvärr inte längre på grund av ökade kostnader.

Huset renoverades 2006 av Huge Fastigheter AB till nästan ursprung.

Stugan består av två rum och kök med tillhörande entréhall och toalett. Det finns också en vind. På gården finns det ett förråd med utrymmer för trädgårdsredskap och för ved till kökets järnspis.

Huset är byggt 1904 av dagens motsvarighet till Stockholm Vatten. Huset var personalbostad för vattenledningsvakten. Vakten bevakade vattenledningen mellan Norsborg vattenverk och Stockholm stad. Arbetet bestod i att kontrollera att ledningen inte var skadad och att alla funktioner var rätt.

Huset beboddes av en vattenvakt till en bit in på 50-talet. Den sista i vattenvaktarfamiljen bodde dock kvar till 1963.

Därefter har huset under en tid varit tillfällig bostad .

Huddinge Kommun övertog huset från Stockholm Vatten och har senare överlåtit detta till Huge Fastigheter AB.

En officiell återinvigning av huset ägde rum den 9 september 2007 då husets visades för alla intresserade.

Huset visades under Kulturföreningens tid för allmänheten vid olika tillfällen, men främst under Kulturhusens dag, som alltid är andra helgen i september.

Segeltorps Kulturförening har  använt huset för egna möten och träffar, men även andra föreningar i Segeltorp har använt det för mindre möten, typ styrelsemöten eller likdanande.

 

Även här har Holger Ellgaard gjort efterforskning och har också lagt det på nätet. Kolla här!