Detta är Segeltorps Kulturförening

Segeltorps Kulturförening är en ideell och partipolitiskt neutral sammanslutning. Förenings grudidé är att verka för ett rikt kulturliv i Segeltorp med omnejd!

Segeltorps Kulturförening har också sedan våren 2013 övertagit Segeltorps Hembygdsförenings verksamhet och fortsätter det arbete som Hembygdsföreningen bedrivit, men också utveckla hembygdsfrågorna inom kommundelen. Genom ett samarbete med andra Hembygdsföreningar i kommunen, men också i länet, vill vi på olika sätt utveckla hembygdsfrågorna.

Föreningen har under många år jobbat med kulturfrågor och arrangerat många olika typer av kulturevenemang. Det är ett arbete som vi fortsätter med, det är föreningens största insats i kommundelen

Segeltorps Kulturförening är öppen för medlemmar i alla åldrar.

Skicka e-post till medlem@segeltorpkultur.se så skickar vi faktura på medlemsavgiften. Uppge namn, adress, e-post och även namn på eventuella familjemedlemmar.

Långsjöbo Långsjöbo sett från Långsjön. Långsjön är en viktig del av Segeltorp.