Styrelsen, revisorer, valberedning och programansvariga

Föreningens styrelse, revisorer, valberedning och programansvariga består av personer enligt nedan, som du når genom att skicka ett brev via e-post eller ringa på nedan angivet telefonnummer. Vanliga brev med vanliga frimärken går alltid bra. Om du vill skicka brev till någon av de förtroendevalda så är adressen Mäster Lorentz väg 3, 141 70 Segeltorp. E-post kan du skicka på ledamötenas personliga adresser eller på info@segeltorpkultur.se.

Om du vill lämna ett telefonmeddelande ringer du 08/646 48 56


STYRELSEN


Ordförande:

Bosse Ericsson

Vice ordförande:

Anders Dramstad

Kassör:

Stefan Olsson

Sekreterare:

Ann-Christin Berglund

Ledamot:

Christer Åhström 

Magnus Jansson

Cerry Sandberg

Ersättare:

Inger Andersson Ahlm

REVISORER


Om du vill veta något om föreningens verksamhet så kan du kontaka styrelse, eller revisorerna om du vill veta hur styrelsen sköter föreningen, både ekonomi och verksamhet, kan du kontakta någon av revisorerna.


Inga-Lill Enfors

Benny Upphagen

VALBEREDNING


Om du skulle vilja vara med i styrelsen eller i någon annan funktion i föreningens styrande organ så kontaktar du någon i valberedningen.


Brita Björk Andersson