Styrelsen, revisorer, valberedning och programansvariga

Föreningens styrelse, revisorer, valberedning och programansvariga består av personer enligt nedan, som du når genom att skicka ett brev via e-post eller ringa på nedan angivet telefonnummer. Vanliga brev med vanliga frimärken går alltid bra. Om du vill skicka brev till någon av de förtroendevalda så är adressen Mäster Lorentz väg 3, 141 70 Segeltorp. E-post kan du skicka på ledamötenas personliga adresser eller på info@segeltorpkultur.se.

Om du vill lämna ett telefonmeddelande ringer du 08/646 48 56


STYRELSEN


Styrelsens sammansättning är enligt följande:


Ordförande:

Inga-Lill Tingström

Vice ordförande:

Anders Dramstad

Kassör:

Stefan Olsson

Sekreterare:

Ann-Christin Berglund

Ledamot:

Petra Mogren Ohlsson

Magnus Jansson

Cerry Sandberg

Ersättare:

Bertil Larsson

Siv Wejdemar

REVISORER


Om du vill veta något om föreningens verksamhet så kan du kontaka styrelse, eller revisorerna om du vill veta hur styrelsen sköter föreningen, både ekonomi och verksamhet, kan du kontakta någon av revisorerna.


Rolf Persson

Vakant

Revisorsersättare vakant

VALBEREDNING


Om du skulle vilja vara med i styrelsen eller i någon annan funktion i föreningens styrande organ så kontaktar du någon i valberedningen.


Valkberedningen är som så ofta, tyvärr, utan namngivna personer. Vill du anta utmaningen att vara med i valberedningen så hör av dig till någon i styrelsen.